วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมแถลงผลการจับกุม ไอซ์ 1008 กิโล และยาเสพติดอีกจำนวนมาก


วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(ปป.),พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. ,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. ตลอดจน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคีเครือข่ายแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ กระทำผิดในห้วงวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ในท้องที่ จว.พิจิตร,จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง รวม 3 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลาง ไอซ์ น้ำหนัก ประมาณ 1,008 กิโลกรัม, ยาบ้า จำนวน 40,000 เม็ด ,กัญชา 1 กิโลกรัม พล.ท.กิตติธัชฯ กรุณากล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้หน่วยภาคีเครือข่ายร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป


วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ กระทำผิดในห้วงวันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมาย พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(ปป.),พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. ,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. ตลอดจน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคีเครือข่าย ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ กระทำผิดในห้วงวันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562 ในท้องที่ อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์,อ.เมือง จว.พะเยา ,อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ และ สนามบินสุวรรณภูมิ รวม 4 คดี ผู้ต้องหา 5 คน ของกลางยาบ้า จำนวน 980,000 เม็ด ,ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม,โคคาอีน น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
พล.ท.กิตติธัชฯ กรุณากล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้หน่วยภาคีเครือข่ายร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวขยายผล..จับกุม..ขบวนการค้ายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ของกลางยาบ้า ประมาณ 4 ล้านเม็ด


วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมาย พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(ปป.),พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. ,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. ตลอดจน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคีเครือข่าย แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ กระทำผิดในห้วงวันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 ในท้องที่ จว.อุตรดิตถ์ ,จว.สกลนคร,จว.ปทุมธานี และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 7 คดี ผู้ต้องหา 10 คน ของกลางยาบ้า จำนวนประมาณ 4 ล้านเม็ด ,ไอซ์ ประมาณ 3 กิโลกรัม,กัญชาประมาณ 600 กิโลกรัม และอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งพล.ท.กิตติธัชฯ กรุณากล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้หน่วยภาคีเครือข่ายร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าว การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผน สยบไพรี 63/1 "ตัดเส้นทางการเงิน เครือข่ายมันทุกเม็ด"


วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.  พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส,  สำนักงาน ป.ป.ส., สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด และการฟอกเงิน “เครือข่ายมันทุกเม็ด” ตามแผนสยบไพรี 63/1 ณ หมู่บ้านจัดสรรย่านเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ 6 ราย ยึดของกลางยาบ้า 500,000 เม็ด พร้อมบัญชีเงินฝากทำธุรกรรมอำพราง อันเป็นลักษณะการฟอกเงินอีกเป็นจำนวนมาก ​

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ในการเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิต และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาด ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่เชื่อว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด และพื้นที่ ล่อแหลม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2กอ.รมน.ร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยาบ้า 7.1 ล้านเม็ด


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.ทท., สำนักงาน ป.ป.ส. และศุลกากร ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ห้วงวันที่ 4 – 13 ต.ค. 62 จำนวน 8 คดี มีผู้ต้องหา 7 คน ของกลางยาบ้า จำนวน 7,100,000 เม็ด, เฮโรอีน 105 กิโลกรัม, ไอซ์ น้ำหนัก 700 กรัม, โคคาอีน น้ำหนัก 2 กิโลกรัม, เคตามีน น้ำหนัก 300 กิโลกรัม, ยาอี (เอ็กซ์ตาซี่ ) จำนวน 32,000 เม็ด ในพื้นที่สำคัญดังนี้
✵บริเวณอุโมงค์แยกทางลอดเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ถ.สายนครสวรรค์-โกรกพระ จ.นครสวรรค์
✵ช่องตรวจผู้โดยสารขาเข้าของสายการบินเป้าหมาย โดยทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบร่างกายพบวัตถุแปลกปลอมภายในช่องท้อง
✵บริษัทขนส่งพัสดุระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง บริเวณ ซ.นานา ถ.สุขุมวิท โดยส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย
✵อาคารพีพีเพลส เลขที่ 105 ซ.รังสิต-นครนายก 20 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ต่อเนื่อง บ้านเลขที่อ56/411 หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ หมู่ 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
✵ตรวจยึดพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้นทางจากประเทศฝรั่งเศส
✵บริเวณ ถ.สายด่านขุนทด-ชัยบาดาล อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
✵ภูริบุรีรีสอร์ท ซ.เนินพลับหวาน ถ.เลียบทางรถไฟ ต่อเนื่อง ห้องพักลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือสุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ
✵บริเวณ ถ.เลียบคลองชลประทาน (ข้างวัดป่าศรีโพธิ์ทอง) อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ในการแถลงข่าวครั้งนี้ พล.ท.กิตติธัชฯ ได้ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนว่า การดำเนินการจับกุมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม และหน่วยภาคีเครือข่าย เร่งรัดดำเนินการและมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยติดตาม ประสานงาน และบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน