วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กทม.ในห้วงโรคระบาด COVID-19


24 เม.ย.63,1330 พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และ พ.อ.ชำนิ รักษายศ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.กทม.ในห้วงโรคระบาด COVID-19 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.ให้การต้อนรับวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

พิธีประดับยศ ส.ท.หญิงโสฬส วังทองชุก


วันที่ 14 เม.ย.63 เวลา 0900 น.พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีประดับยศ ส.ต.หญิงโสฬส วังทองชุก เป็น ส.ท. ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและฟังการบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จังหวัด ย.ล.


วันที่ 27 มี.ค.63 พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะฯ ได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อหารือสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด รวมทั้งสถานการณ์ด้านโรคติดต่อ COVID-19 ในพื้นที่ จ. ยะลา

และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. ในเรื่องสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด และสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

มาตรการช่วยเหลือประชาชน จากโรคร้าย โควิด-19

ผช.ผอ.ศปป.2 เข้าร่วมประชุมกับ รอง ผอ.รมน.จว.เชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการ


วันที่ 26 มี.ค.63 เวลา 1345 พ.อ.นิโรธ ฉายากุล ผช.ผอ.ศปป.2 เข้าร่วมประชุมกับ พ.อ.พศิน แสงคํารอง ผอ.รมน.จว.เชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อบูรณาการด้านแรงงานต่างด้าว,การค้ามนุษย์,ปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน